Jegyzőkönyv 2021. július 12.

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 12-én 16 órai kezdettel tartott ülésén. 

Határozat száma: –

Tárgya: –

Rendelet száma: –

Tárgya: –

Jegyzőkönyv 

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 12-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda. 

Jelen vannak: 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester, Répás Roland alpolgármester, 

Forgó Zsolt képviselő, Bíró Sándor képviselő, Hajdu Péter képviselő Dr. Jakab Dorottya jegyző. 

Meghívott vendégek: Petrikó Zoltán és Krehlik Roland ingatlantulajdonosok 

Igazoltan hiányzik: — 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester:  Köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselők közül öt fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kérdi, hogy észrevétel van-e a kapott anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nem merült fel észrevétel. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Répás Roland és Hajdu Péter képviselőket. 

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett – jegyzőkönyv-hitelesítőnek Répás Roland és Hajdu Péter képviselőket kijelölte. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett -elfogad: 

1.) Külterületi útfelújításra vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása Előterjesztő: polgármester 

2.) Egyebek 

Napirendek

1.) Külterületi útfelújításra vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása Előterjesztő: polgármester  

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Előző ülésen a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy egyenlőre nem szeretne pályázni erre a kiírásra, több okból is. Egyrészt ez a pályázati lehetőség utófinanszírozott. (Pályázati kiírás csatolva). Az önkormányzat igényelhet előleget biztosíték adás kötelezettsége mellett, ami az igényelt támogatás maximum 50 %-a lehet. A biztosítandó önerő 5 %. Az Önkormányzat a jelen anyagi helyzetben még egy 5 % önerőt is meg kell fontoljon, hogy fel tud-e vállalni. Továbbá, utófinanszírozott projektről lenne szó, áthidaló hitellel tudná megfinanszírozni előre a fejlesztés megvalósulását. A pályázati támogatást pedig az elszámolás elfogadásakor kapná meg. Egy áthidaló hitelnek vannak járulékos költségei, és ami még nagyon fontos, hogy egy Önkormányzat esetében a hitelfelvétel előzetesen kormányzati engedélyhez kötött. Egy ilyen engedélyeztetési folyamat átfutási ideje óvatos becsléssel 3-4 hónap jó esetben, de nem ritka a fél év sem. Másrészt vannak olyan földutak a település külterületén több helyen is, melyet gazdálkodók, ingatlantulajdonosok használnak. Nem lenne fair dolog a többiekkel szemben, ha rögtön elsőre csak ezzel az egy szakasszal foglalkoznánk, a többivel meg nem. Petrikó úrék azt kérték, hogy hadd mutatkozhassanak be a testület előtt. Kéri a képviselőket, hogy hallgassák meg a befektetők elképzeléseit. 

Krehlik Roland ingatlantulajdonos: Kérdezi, hogy nem lehetne ezt egyben kezelni, egy pályázatban benyújtani valamennyi külterületi út felújítását? Akiket ez érdekel, őket is meg lehetne kérdezni, hogy nem-e szállnának be finanszírozóként. Az önerő összegét az érintett tulajdonosok, gazdálkodók felajánlanák az önkormányzatnak. Véleménye szerint nem lenne szabad kihagyni ezt a pályázatot. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Jövő év november végéig lehet több ütemben, havonta beadni ezt a pályázatot. 

Krehlik Roland Ingatlantulajdonos: Nem mindegy a falunak sem, hogy pl. a Jeti Panzióhoz vezető út milyen állapotban van. Az Önkormányzatnak ez nem kerülne egy forintjába sem. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Mátraballa külterülete hatalmas, számos helybéli gazdálkodó, földdműves, illetve ingatlantulajdonos van, aki naponta rendszeresen használják a TSZ-tál megörökölt, jelenleg önkormányzati tulajdonú külterületi utakat. Az Önkormányzat nem kérheti a tulajdonosokat, hogy szálljanak be a felújítás költségébe. 

Krehlik Roland ingatlantulajdonos: De ha ők felajánlanák, akkor annak nincs akadálya. Meg kellene keresni ezeket a helybéli gazdálkodókat. 

Terveik szerint kisgyermekes család költözne ide, akik gondoznák az állatokat, növénytermesztéssel és ffiszernövény-termesztéssel foglalkoznának. Van ott most két ház, tervet készíttetnek a felújításra. Egy látványtervet készíttetnek mindenképpen. Ezért fontos, hogy az út megfelelő állapotban legyen. Kis házakat szeretnének oda építtetni, ahová 1-1 család költözne be. Szorgos, dolgos emberekről van szó, akik megbízhatóak. Az egész országot bejárták megfelelő települést keresve, így találták meg Mátraballát. Egy év alatt jutottak el oda, hogy itt vegyék meg a külterületi ingatlanjukat. Olyan épületeket terveznek, ahol a gyerekes családok a jövőt el tudják képzelni. Mindenki tulajdonos lenne, egy olyan közösséget építenének, ahol mindenkinek anyagilag is lenne érdekeltsége, szövetkezeti szinten tudna működni. Szeptemberben úgy tudnának elindulni, hogy egy család költözne ide először két gyerekkel, de addig az utat rendbe kell tenni. 

Petrikó Zoltán ingatlantulajdonos: Az út a legfontosabb, mert oviba, suliba be kell tudni járni rossz idő esetén is. 

Krehlik Roland ingatlantulajdonos: Nem hosszú az út, megnézték, csak rendbe kell tenni. 

Hajdu Péter. képviselő: Milyen értékben történne az utak felújítása? 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Az árajánlat, melyet a befektetők küldtek, közel bruttó 13 millió forint lenne a felújítás bekerülési költsége. (Árajánlat csatolva.)

Ha a többi földhasználót is megkérdeznénk, maximum 300 millió forintra tudunk pályázni. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Már most kellene keresni egy olyan pályázatírót, aki már adott be ilyen pályázatot és végig is vitte elejétől a megvalósulásig az elszámolás elfogadásával bezárólag. A LEADER-es pályázat már annyira bonyolult, hogy azt a hivatal dolgozói már nem tudnák megcsinálni. 

Petrikó Zoltán ingatlan tulajdonos: Van olyan ismerős pályázatírójuk, aki ezt meg tudná csinálni. Aki adta az árajánlatot a felújításra, azt az előző tulajdonos, Tengely Sándor ajánlotta. Ez egy Heves megyei cég. 

Biró Sándor képviselő: Véleménye szerint a többi földhasználót is meg kell keresni mindenképpen. Elsőként azt kellene tisztázni, hogy a pénzügyi része a lebonyolításnak miként működik. 

Hajdu Péter képviselő: Fontos, hogy csak külterületi utakról beszélhetünk ennek a pályázatnak a keretében. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Előzetesen azt beszéltük, hogy a felújításhoz a hozzájárulást mindenképp megadná a testület. A Jetihez vezető út az lényegesen jobb állapotban van a többi külterületi úthoz képest. A gátig nagyon jó állapotban van az út, utána már csak terepjáróval lehet közlekedni. Elinduljunk abba az irányba, hogy megkeressük a helybéli gazdálkodókat, földtulajdonosokat? El kell mondani nekik, hogy van ez a pályázati lehetőség és hogy amennyiben érdekli őket, akkor az önerőt nekik fel kell ajánlaniuk az Önkormányzat számára, mert az Önkormányzatnak erre forrása jelen helyzetben nincs. Maximálisan egyetért azzal, hogy mindenki számára megfelelő megoldást kell találni, de még mindig ott van a finanszírozási része a dolognak. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Annak kellene maximálisan utánajárni, hogy ha pl. 100 millió Ft támogatást igénylünk mondjuk 5-6 külterületi útszakasz felújítására. Az igényelt támogatás felét előlegként megigényeljük, de biztosítékot kell nyújtani. Milyen biztosítékot kell nyújtani? Hogy történik lépésről lépésre a vállalkozó kifizetése? Ezen kérdések megválaszolásához van szükség egy olyan szakemberre, aki egy ilyen dolgot már végig vitt elejétől a végégig. Emlékszik még arra, hogy amikor zajlott 2009-2011. években a felszíni vízelvezetési beruházás, az is utófinanszírozott volt, szükség volt áthidaló hitelre, mely az akkori pénzügyes kolléga temérdek idejét és energiáját emésztette fel, sok adminisztrációval járt. Mindemellett természetesen számolni kellene az áthidaló hitelt járulékos költségeivel és a kormányzati engedélyeztetési eljárással is. 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Az Önkormányzat számára hatalmas költség, ha áthidaló hitelt kellene igénybe vennie. Az Önkormányzat bármilyen hitelfelvételét a jogszabályok szigorúan szabályozzák, behatárolják, hogy miként mit lehet. 

Krehlik Roland Ingatlantulajdonos:Budapestről hozni kell ki a családokat. Elmondja, hogy Budapest egyre élhetetlenebb. Egyre több család vonul ki az agglomerációba, ezek 90 %-a mát Budapestről jött ki. Pesten már 100 milliós telekárak vannak, ezért költöznek ki az agglomerációba egyre többen. Nagytarcsán már például annyian laknak, hogy nincs elegendő mennyiségű ivóvíz. Nem is adnak ki építési engedélyeket, mert nem tudják biztosítani az ivóvízellátását. Az óvodák teljesen tele vannak ezeken a településeken. Nem szeret a belvárosba se bemenni Pesten, nem neki valók. Szeretnék, ha gyermekeik normális helyen nőhetnének fel. Foglalkoznának állattartással, növénytermesztéssel. A szülőfaluja Borsodban van, de oda már nem menne vissza a levegő minősége miatt. 

Petrikó Zoltán ingatlantulajdonos: Bejárták Mátraballát és rövid idő alatt el tudták dönteni, hogy itt vesznek ingatlant. 

Krehlik Roland ingatlantulajdonos: Itt nyugalomban, békében lehet élni. Nem az van itt, hogy mindenért jelentgetik egymást a szomszédok. 

Dr. Jakab Dorottya jegyző: Talán a covid-helyzetnek is köszönhető, hogy aki tud, az szabadul ki az egyre élhetetlenebb nagyvárosokból. Mátraballa Mátraderecskével tart fent közös hivatalt. Mindkét településen temérdek ház cserélt gazdát az elmúlt két évben. Mátraballának is megvan a maga előnye és Mátraderecskének is. 

Forgó Zsolt képviselő: Förtelem, hogy a nagyvárosokban milyen ingatlanárak vannak. 

Krehlik Roland ingatlantulajdonos: Miskolcon például 150 millióért van hirdetve egy ikerház. Ez nem normális. 86 m2-es lakás 106 millióért, ilyen is van és ez csak egy lakás. Az emberek a természettől nagyon eltávolodtak. Aki városon felnő, az nem nagyon tudja, hogy a tojás hogyan keletkezik, félnek egy bogártól. Táborokat is szeretnének majd tervezni jurtában. Meg szeretnék ismertetni a városi gyermekekkel, hogy milyen a vidéki élet. Egy jurtát már vettek.

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Felkéri jegyzőnőt, hogy az érintett ingatlantulajdonos földhasználókat gyűjtse össze. Az ingatlan tulajdonosoktól pedig azt kéri, hogy keressenek egy pályázatírót, hogy tudjanak egyeztetni vele. Két sarkalatos dolog, hogy a többi földhasználó hogy áll hozzá és a finanszírozás pontosan hogy zajlik. Istenmezején pár éve él egy család 2-3 jurtában. Budapestről jöttek le. ők élnek úgy, ahogy ti most felvázoltátok terveiteket. 

2.) Egyebek 

Pádárné Gyuricza Henriett polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a járványügyi szabályok betartásával, a TOP-5.3.1 önkormányzati pályázat keretei között szeptember első szombatján tervezik megszervezni a mátraballai burgonyanapot. Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy az útfelújítási és a járdafelújítási pályázat is pozitív elbírálásban részesült. A következő ülésre elkészítésre fog kerülni az ajánlatkérési dokumentáció és a határozati javaslat, melyben szerepelnek az ajánlattételre felkérendő cégek is. A REKI pályázat beadásra került, reméli, hogy a teljes megigényelt összeget meg fogja kapni az önkormányzat. Elbírálási határidő 2021. októberében várható. 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük