Falugondnoki Álláspályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FALUGONDNOK MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Mátraballa Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. * alapján pályázatot hirdet Mátraballa Községi Önkormányzat Falugondnok munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3247 Mátraballa, Iskola utca 5., illetve annak függvényében változik, hogy a falugondnoki feladatok ellátása során mi az uticél. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbizással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók:


Pályázati feltételek:

• középiskolai végzettség, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása,

• B kategóriás jogosítvány,

• Magyar állampolgárság

• büntetlen elöélet

•cselekvőképesség

• az Önkormányzat által biztosított gépjármű használatának vállalása

• kiváló szintü önálló munkavégzésre való készség Előnyt jelentő kompetenciák: • a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely

• Jó szintü kommunikációs képesség, szociális érzékenység

• alapszintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet) A pályázat

részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat müködéséről

• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

• falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja

• érvényes gépjánnüvezetői engedély másolata

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betőlthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 17.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádámé Gyuricza Henriett polgármester nyújt, a 36/475-001-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Mátraballa Községi önkormányzat címére történő megküldésével (3247 Mátraballa, Iskola utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a numkakör megnevezését: Falugondnok.

• Személyesen: Pádámé Gyuricza Henriett polgármester, Heves megye, 3247 Mátraballa, Iskola utca 5. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testületének felhatalmazásával a Polgármester bírálja el. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 18.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.matraballa.hu — 2020. október 30.

• hivatal hirdetőtáblája — 2020. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matraballa.hu honlapon szerezhet.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük