Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért

Mátraballa község lakosságának és az ide érkezők komfortérzetének
növelése érdekében az infrastrukturális fejlesztésekhez, az
egészségügyhöz, a szociális ellátáshoz, az oktatáshoz, a kultúrához, az
idegenforgalomhoz, a közbiztonsághoz, a sporthoz kapcsolódó
tevékenységek támogatására 2016 január 20-án Forgóné Répás Mónika vezetésével megalakult a Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért (CSEM).
Az egyesület nem gazdasági tevékenység céljára kerül létrehozásra,
azonban az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

CSEM végzés