Településfejlesztésre nyert uniós támogatást Mátraballa

A Mátraballa Községi Önkormányzat több, mint 52 millió forint támogatást nyert az ÉMOP-3.1.3-11 kódszámú, „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” című pályázati kiíráson. A pályázat keretében út- és járdafelújításra, valamint a könyvtár épületének korszerűsítésére kerül sor.
Az önkormányzat célja, hogy a településen élő emberek közlekedését, ill. közművelődési-, közösségi-, és kulturális életét jobbá tegye. A biztonságos közlekedés igénye mind a gyalogos-, mind a járműforgalom számára elengedhetetlen. A projektben tervezett fejlesztések is ezeket az igényeket kívánják kielégíteni.
A településen a Fő út menti járda erősen elhasználódott, különösen a templom környékén, ahol a szegélyt teljesen, a járdatestet részlegesen vissza kell bontani, továbbá a József A. utcától a település széléig, ahol a betonjárda megsüllyedt, felülete összetöredezett. Az említett járdaszakaszok felújításával biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés.
A település utcái közül ötöt tervez felújítani az önkormányzat, melyek közül három a Fő útba torkollik. A szűk beépítésű és keskeny közlekedési területsávval rendelkező utcákban a szilárd burkolatú utak állapota az elmúlt években megromlott, teherbírásuk csökkent. A Rákóczi, Kossuth, Jókai, Ságvári és Kilián utcák útburkolatának felújítása után a Fő út, és a település közintézményei könnyebben közelíthetőek majd meg.
A projekt komplexitását növeli, hogy korszerűsítik a település könyvtárát, amely közművelődési és közösségi funkciót is ellát, hiszen a könyvtári szolgáltatásokon túl itt
kapnak helyet a civil szervezetek taggyűlései, az óvodások számára tartott kézműves- és ismeretterjesztő foglalkozások, az iskolások könyvtárismereti órái, és egyéb programok is. Az épület egy régi, tornácos parasztház, amelynek felújítása energia-megtakarítást eredményez, az épület jellege azonban megmarad.
A kivitelezések a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően kezdődnek, és várhatóan 2013 szeptemberéig tartanak.

Bővebb információ:
Mátraballa Község Polgármesteri Hivatala
3247 Mátraballa, Iskola u. 5.
Telefon/Fax: +36 36 475 001
E-mail: matraballa@nethun.hu
weboldal:  http://matraballa.hu

Sajtóközlemény letöltése: PDF