Tájékoztató a hulladékszállítás 2010. évi változásairól

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Mátraballa község Önkormányzata, Mátraderecske, Recsk, Parád, Sirok, Terpes települések önkormányzataival közösen 2009. november 13-án közbeszerzési felhívást tett közzé a fenti települések szilárd hulladékának összegyűjtésére és ártalmatlanítására történő elszállítására vonatkozóan.

Az önkormányzatok a közszolgálati szerződést a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó PEVIK Kft-vel kötötték meg. A közszolgálati szerződés tartalmának megfelelően 2010. január 1-től az alábbi változások léptek életbe:

A háztartási hulladék elszállítását 2010. január 1-től 2014. december 31-ig a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. (3250 Pétervására, Tisztisor 29. Telefon: +36 36 36 84 45) végzi.

A háztartási hulladék elszállítását a szolgáltató heti egy alkalommal, pénteki napon végzi. Kérjük, hogy a tárolóedényeket reggel 6 órára kihelyezni szíveskedjenek.

2010. évi díjszabás

Tárolóedény típusa Éves díj
110 vagy 120 literes gyűjtőedény 15.600,- Ft
60 literes űrtartalomnak megfelelő gyűjtőedény 10.920,- Ft
60 literes zsák (nem szelektív), Ft/db/hét 250,- Ft
4-5 köbméteres konténer (Ft/alkalom) 10.220,- Ft

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A fenti árak magukba foglalják a szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás, valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is.
Mátraballa Községi Önkormányzat 5/2009. (V. 28.) rendelete értelmében:

  • Családi házak esetében kötelezően legalább egy darab 110 vagy 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény alkalmazandó.
  • Egyedül élő nyugdíjas kérésére – kedvezményként – 60 literes gyűjtőedényt vehet igénybe. A 60 literes gyűjtőedényt a Szolgáltatótól lehet mevásárolni vagy bérelni.

A szállítás hetente történő igénybevétele jogszabályi rendelkezés alapján kötelező.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. szakasz (2) bekezdése értelmében a lakossági kommunális hulladékot hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.

E rendelkezés szerint kéthetente történő szemétszállításról egy önkormányzat sem határozhat.

A heti rendszeres szemétszállítás a biztosítéka a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. Ezt az Alkotmánybíróság a 436/B/2003. számú határozatában is rögzíti.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. szakasz (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Az Alkotmánybíróság a fentiekben megjelölt határozata többek közt azt is rögzíti, hogy minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, ugyanis nem életszerű, hogy az ingatlan mindennapi használata során egyáltalán nem képződik hulladék.

A szolgáltatási díjak negyedévente, utólag kerülnek megfizetésre, közvetlenül a Szolgáltató felé.
A közszolgálati szerződések megkötésének és a díjak megfizetésének időpontjáról, illetve módjáról a Szolgáltató értesíti a lakosságot.

Forgó János sk. Dr. Csóti Dorottya sk.
polgármester jegyző