Mátraballa Községi Önkormányzat 2009. évi összevont közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya A projekt elszámolható összeköltsége (bruttó) Közbeszerzés forrása Kivitelezés megkezdésének tervezett határideje Közbeszerzésére felelős intézmény és vezetőjének neve Közbeszerzési eljárás lebonyolításának módja
Mátraballa község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamit az ahhoz kapcsolódó tehermentesítő záportározó létesítés 1. üteme 156.000.000,-Ft ÉMOP-3.2.1/C-2008-0004. számú projektre biztosított forrás 2009. év július Községi ÖnkormányzatForgó János polgármester Ajánlatkérő nevében eljáró külső megbízott igénybevétele

Megjegyzés:

A projekt 1/3 része terve szerint 2009. évben kerül megvalósításra, míg 2/3 része (bruttó 310.943.000 Ft összegben) 2010. évben valósulna meg.

A mindkét ütemre vonatkozó közbeszerzési kiírás a Közbeszerzési Értesítő KÉ.1531/2009/12. számában, 2009. január 30-án jelent meg. A szerződéskötés végső dátuma: 2009. április 30. A projekt befejezésének tervezett határideje: 2010. szeptember 30.

Mátraballa, 2009. március 31.

Forgó János sk. Dr. Csóti Dorottya sk.
polgármester körjegyző