Ciklusprogram 2006-2010

Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladataként említi az intézmények biztonságos működtetését. Mátraballa tekintetében lényeges, hogy az iskolának és az óvodának meg kell találni azt a leggazdaságosabb formát, amit a többcélú kistérségi társulás is támogat és hogy az alsós gyermekek oktatása továbbra is helyben történjen. Ez a forma valószínű, hogy a tagiskolai forma lesz, de szó lehet Mátraballa – Mátraderecske – Recsk községekre kiterjedõ intézmény-összevonásról is kibővítve 9 –10 osztállyal az oktatást.

A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban mindig is azt tartotta, hogy szolgáltató hivatalként kell működnie, nincs fogadónap külön, minden nap 7,30-tól 16,15 óráig ügyfélfogadás van. Nem bezárni kell egy hivatalt, hanem még szélesebbre tárni az ajtót. Az embereknek fontos, hogy a mindennapos ügyeiket helyben tudják intézni. Nem az emberek vannak a hivatalért, hanem a hivatal az emberekért. Úgy gondolja, ebből eddig sem volt probléma.

Az önkormányzat működését továbbra is körjegyzőségben képzeli el, hiszen ezt támogatja a kormány és az 1000 fő alatti településeknek ez előbb – utóbb úgyis kötelező lesz.
A társulásokról az a véleménye, hogy addig fent kell tartani, amíg gazdaságosabb mintha egyedül látnák el egy – egy területet és feladatot.

A fejlesztések oldaláról a 4 év legfontosabb feladatának a felszíni vízelvezető rendszer kiépítését tartja. Az elvi vízjogi engedélyes terv az Önkormányzat birtokában van, így minden feltétel adott, hogy tudjanak pályázni. Ez a feladat nagyságrendileg kb. 500-600 M Ft.

Folytatni javasolja az Önkormányzat mellékutjainak felújítását. Minden évben 1-2 utcát meg tudnak csináltatni a Területfejlesztési Tanácstól elnyerhető pályázati pénz saját erőből történő kiegészítésével. 2006. év végén a Sallai utca készült el.

Fontosnak tartja a Fő úti járdabővítés megoldását a 95 számtól a 101-ig (kb. 70 m). Már 2006. évre be volt tervezve, de sajnos nem valósult meg.

Szintén áthúzódó feladatként említi a Polgármesteri Hivatal mögötti terület játszótérré és parkká történő alakítását. Pályázni kell egy EU-s szintű játszótérre és egy szabadidős parkra. A terület erre alkalmas, költsége kb. 6 – 8 M Ft.

A fejlesztéseken túl, tovább kell erősíteni a meglévő és működő civilszervezeteket (Hagyományőrző csoport, Nyugdíjas Klub, Sportegyesület, Polgárőrség). A Polgárőrségnél különösen fontosnak tartja, hogy jobb feltételeket teremtsenek a színvonalasabb munka érdekében.

Kulturális téren továbbra is fontosnak tartja az eddigi gyakorlatnak megfelelően a rendezvények (Nyugdíjas Karácsony, Hősök Napja, Burgonyanap) megtartását a többi ünnepségrõl az (Augusztus 20., Március 15.) iskolán belüli megemlékezést. Ezek közül kiemeli a
Burgonyanapi rendezvényt, melynek az ideihez hasonló színvonalon történő megtartásához továbbra is pályázni kell minden évben.

A maga részérõl évek óta várja a fiatalok kezdeményezését valamilyen civil szervezet létrehozására (klub, zenekar, tánccsoport stb.), ha ilyen elindulna, természetesen felkarolnák és megteremtenék a működési feltételeket. Cél: kulturált, tartalmas, gazdag program.
Természetes, hogy a felsorolt fejlesztések és egyáltalán az Önkormányzat működése mind pénzkérdés. Aki közelebbről ismeri az Önkormányzat gazdálkodását tudja, hogy 7 – 8 éve ÖNHIKI-s. Ebből a körből nem hiszi, hogy ki tudnak lépni. Nagy kérdés, hogy az államigazgatást hogy érintik a megszorítások. Az önkormányzatok eddig is alulfinanszírozottak voltak, a rengeteg kötelező feladathoz sajnos csak részben kapják meg a központi támogatást, a többit önerőből kell fedezni. Az Önkormányzat saját bevétele 4 – 5 M Ft éves szinten.

Összefoglalva, úgy gondolja, ebben a ciklusban is jelentős feladataik lesznek, nagy célok, amiért érdemes dolgozni. Jó pályázatokkal, kapcsolati rendszerrel úgy gondolja ezek a célok megvalósíthatók, de ehhez egy olyan csapat kell, amely egyet akar, nem a széthúzás, hanem az összetartás a legyen a jellemző.